Vacature: Productgroep Manager / Directeur Veilig Thuis

13 Nov 2017
“Iedere burger verdient een veilig thuis, in de stad en in de regio”. Vanuit dat motto werk je als nieuwe Productgroepmanager / Directeur Veilig Thuis aan de kwaliteit en professionaliteit van de advisering over de aanpak en de meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio Haa

Week tegen Kindermishandeling 2017

24 Oct 2017
In Nederland groeien ruim 118.00 kinderen op in onveilige gezinssituaties. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. In de Week tegen Kindermishandeling wordt aandacht gegenereerd, niet alleen voor de aard en omvang van het probleem, maar o

Vacature: Maatschappelijk Werkers (28-36 uur)

18 Sep 2017
Veilig Thuis Haaglanden zoekt met spoed nieuwe collega’s! Veilig Thuis is het centrale advies- en meldpunt voor iedereen die met huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Bij Veilig Thuis is alle kennis, ervaring en expertise rond geweld in huiselijke kring gebundeld. Per

Online campagne wijst jongeren op recht eigen keuzes

14 Jun 2017
Een van de fundamentele rechten in ons land is dat je zelf kunt beslissen hoe je je leven inricht. Cultuur, religie of traditie mag nooit een argument zijn om die vrijheid op welke manier dan ook in te perken. Toch is dit in sommige gemeenschappen niet vanzelfsprekend. Om jongeren bewust te maken va

St. Jeugdformaat zoekt ambulant hulpverleners jeugdzorg

28 Mar 2017
Ambulant Hulpverlener Jeugdzorg 32-36 uur – Regio Haaglanden Versterk jij de eigen kracht van gezinnen en hun omgeving? Jeugdformaat participeert actief binnen de Jeugdteams in diverse gemeentes. Binnen de jeugdteams worden gezinnen begeleid, die hulpvragen (lijken te) hebben op meerdere leefdomei

Vacature: Vertrouwensarts Veilig Thuis Haaglanden

18 Aug 2016
Veilig Thuis, bestaat uit het Steunpunt Huiselijk Geweld en het Advies-en Meldpunt Kindermishandeling in Haaglanden. Veilig Thuis is het centrale advies- en meldpunt voor iedereen die met huiselijk geweld/ kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Niet alleen voor slachtoffers en plegers, ook voo

Week zonder Geweld Campagne

23 Nov 2015
Week zonder Geweld Campagne Iedere zes minuten komt ergens in Nederland een melding van huiselijk geweld binnen. Iedereen kan er mee te maken krijgen, maar de drempel om er melding van te doen of actief hulp te zoeken is hoog. Van 23 tot 28 november is het de internationale Week zonder Geweld. Werel

Protocollen in de aanpak ouderenmishandeling

02 Nov 2015
Tijdens een netwerkbijeenkomst op maandag 2 november, georganiseerd door GGD Haaglanden, zijn 2 protocollen in de aanpak van ouderenmishandeling gepresenteerd. Het gaat hierbij om: Het protocol Meldcode Huiselijk Geweld, Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en/of Verwaarlozing, Ambulance Haagland