Wil je het nieuws van Veilig Thuis per mail ontvangen?
Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief

Vacature: Ketenmanager Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating m/v (32 uur p/w)

14 Aug 2017

Ketenmanager Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating m/v (32 uur p/w)

Doel van de functie
De ketenmanager ontwikkelt en versterkt de positie van het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) als kennis- en expertisecentrum en in de aanpak van casuïstiek, zowel inhoudelijk als procesmatig. Dit in samenwerking met lokale, nationale en internationale partners. De ketenmanager ressorteert onder de directie van Veilig Thuis Haaglanden.

Functieprofiel

De ketenmanager LKHA
· Geeft vanuit een brede visie richting aan strategie en verdere ontwikkeling van het LKHA;

· Is bekend met meerdere werkvelden (helicopterview) m.b.t. achtergrond en detailkennis en is verantwoordelijk voor inhoudelijke coördinatie, communicatie, planning en kwaliteitsbewaking van het LKHA;

· Zorgt voor innovatie, kennisontwikkeling, signaleren van relevante trends en ontwikkelingen en (beleids)advisering in de aanpak huwelijksdwang en achterlating;

· Realiseert een landelijk netwerk van experts die bijdragen aan de kennisontwikkeling op het gebied van huwelijksdwang en achterlating. Onderhoudt relevante netwerken op gemeentelijk, nationaal en internationaal niveau;

· Draagt zorg voor inhoudelijke en organisatorische voorbereiding van informatiebijeenkomsten (landelijk en regionaal), trainingen, workshops, expertmeetings ten behoeve van Veilig Thuis organisaties, Veiligheidshuizen, Raad voor de Kinderbescherming en hulpverlening al dan niet in samenwerking met betrokken partners;

· Is verantwoordelijk voor actieve deskundigheidbevordering van professionals;

· Faciliteert uitvoering van casuïstiekfunctie door experts van het LKHA in samenwerking met ketenpartners;

· Faciliteert de samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken in gevallen van huwelijksdwang en achterlating waarvan de slachtoffers zich in het buitenland bevinden;
· Neemt deel aan in- en externe overlegsituaties en legt achteraf verantwoording af aan de gemeenten;

· Stelt rapportages, (onderzoeks)verslagen en jaarplannen op, inclusief een blauwdruk en begroting van de organisatie;

· Draagt, afhankelijk van het onderwerp en de benodigde expertise, bij aan beleidsontwikkelingen van Veilig Thuis Haaglanden.

Jouw profiel

· HBO+ / WO werk- en denkniveau.

· Minimaal drie jaar ervaring in een soortgelijke functie binnen een complexe organisatie en politiek gevoelige omgeving.

· Grondige en aantoonbare kennis van het werkveld.

· Bekendheid met meerdere beleidsterreinen.

· Grondige en aantoonbare kennis en ervaring in het begeleiden en uitwerken van samenwerkingsprocessen, ontwikkeling van netwerkorganisaties.

· Kan visie, doelstelling en beleid adequaat vertalen naar een effectieve, klantgerichte netwerkorganisatie.

Jouw competenties

· Ondernemersgeest

· Netwerkvaardigheid

· Resultaatgericht

· Overtuigingskracht

· Strategie en visie

· Onderhandelen

Wat wij bieden

In eerste instantie een contract voor 32 uur voor een jaar en bij goed functioneren en gelijkblijvende financiering wordt dit omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd.

Het salaris is volgens de cao Jeugdzorg in schaal 11 met een maximum van € 4.615,- bij een fulltime dienstverband. Voorts een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Onze pensioenregeling wordt uitgevoerd door Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Informatie en sollicitatie Voor informatie kun je per mail contact opnemen met Aubrey Spijker, directeur Veilig Thuis Haaglanden, a.spijker@veiligthuishaaglanden.nl. Ben je geïnteresseerd? Je kunt je sollicitatie en cv sturen naar b.vanleeuwen@veiligthuishaaglanden.nl

De procedure sluit op 1 september 2017 en de gesprekken zullen op 19 september plaatsvinden.

De vacature wordt tegelijkertijd intern en extern opengesteld. Interne kandidaten hebben bij gelijke geschiktheid voorrang in de sollicitatieprocedure.

Andere artikelen over dit onderwerp

Online campagne Trouwen tegen je wil


03 Jun 2015

Jaarlijks zijn honderden mensen in ons land het slachtoffer van een gedwongen huwelijk. Vooral jonge...Studiemiddag ouderenmishandeling en grensoverschrijdend gedrag 16 juni


03 Jun 2015

Op 16 juni organiseert GGD Haaglanden de jaarlijkse studiemiddag over de aanpak ouderenmishandeling ...Extra aandacht voor ouderenmishandeling via Social Media


03 Jun 2015

De diverse social media bieden mogelijkheden om zowel professionals als de doelgroep ouderen en de o...