Kindermishandeling en verwaarlozing

Volwassenen, die goed voor een kind zouden moeten zorgen, weten soms uit onmacht of in moeilijke situaties niet hoe dat moet. Ze weten niet hoe ze met het kind om moeten gaan. Liefde, aandacht en een goede verzorging ontbreken. Kinderen worden gepest, uitgescholden, geslagen of seksueel misbruikt. In dat geval spreken we van kindermishandeling.

Huiselijk geweld, partnergeweld en oudergeweld

Huiselijk geweld is geweld dat gepleegd wordt door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Dit kan de eigen partner zijn, een ander gezinslid, iemand uit de familie, een huisvriend of een ex-partner. Huiselijk geweld kan lichamelijk, geestelijk of seksueel zijn. In de relatie draait het dan niet meer om liefde, maar om macht. Thuis is geen veilige plek meer, niet alleen voor de slachtoffers, maar ook voor getuigen van het geweld. Iedereen kan met huiselijk geweld te maken krijgen.

Vechtscheidingen

Een scheiding is een moeilijke, emotionele situatie. Niet alleen voor de ouders, maar ook voor de kinderen. Tijdens een echtscheiding lopen de emoties vaak hoog op. Soms is het zo erg dat er strijd ontstaat, de zogeheten “vechtscheiding”. Er wordt ruzie gemaakt om bijvoorbeeld de verdeling van de goederen, de alimentatie en de kinderen.

Ouderenmishandeling

Veel ouderen boven de 65 jaar worden herhaaldelijk mishandeld. Zij worden geslagen, uitgescholden, verwaarloosd, in hun vrijheid beperkt of hun spaargeld wordt afgenomen. Ook seksueel geweld kan voorkomen. Het risico van ouderenmishandeling neemt toe met het ouder worden, vooral wanneer de oudere meer zorg nodig heeft en afhankelijk wordt van derden. Meestal wordt het slachtoffer mishandeld door een familie- of gezinslid, maar soms ook door een beroepskracht.

Eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating

Eergerelateerd geweld is geestelijk of lichamelijk geweld om te voorkomen dat de eer van de familie wordt geschonden of om deze ‘misstap’ te herstellen. Huwelijksdwang is het dwingen van een meisje, vrouw, jongen of man tot het aangaan van een huwelijk. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door de ouders, familieleden of door andere mensen in de omgeving van het slachtoffer. Het komt voor dat ouders hun kind in hun land van herkomst uithuwelijken en daar achterlaten.

Mensenhandel en loverboys

Bij mensenhandel worden personen onder dwang geworven, vervoerd, overgebracht, opgenomen of gehuisvest om vervolgens uitgebuit te worden. Ze worden gedwongen om arbeid te verrichten, waarvoor zij niet vrijwillig kiezen. Deze uitbuiting kan seksueel, maar ook op basis van gedwongen arbeid zijn. Loverboys passen een specifieke methode toe. Zij palmen (doorgaans) jonge meisjes en vrouwen in om ze later uit te buiten.

Meisjesbesnijdenis

Meisjesbesnijdenis of vrouwelijke genitale verminking is een ingreep aan de uitwendige geslachtsorganen, waar geen medische noodzaak voor is. Daarbij wordt een deel of het geheel van de clitoris weggesneden. Het hangt af van de traditie welke vorm gebruikt wordt. Meisjes- en vrouwenbesnijdenis komt met name voor in Afrikaanse landen, het Midden-Oosten en Azië. Bevolkingsgroepen uit deze landen zien de besnijdenis vaak als traditie, een vorm van hygiëne, of een teken van schoonheid. Meisjesbesnijdenis kan levenslang ernstige gevolgen hebben, zowel lichamelijk als psychisch.