Vacature: Vertrouwensarts

11 Dec 2018
Zet jouw medische kennis en expertise in bij het aannemen en onderzoeken van meldingen met vermoedens van kindermishandeling, ouderenmishandeling of huiselijk geweld. Kijk voor de vacature en voor meer informatie op www.werkenvoordenhaag.nl

 

Vacature: Gedragswetenschapper

15 Nov 2018
Wil jij met jouw inhoudelijke expertise een cruciale bijdrage leveren aan de uitvoering van de taken van Veilig Thuis? En in multidisciplinair teamverband meewerken aan het onderzoek naar vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling? Kijk dan naar de vacature voor gedragswetenschapper op