Eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating

Eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating

Eergerelateerd geweld is geestelijk of lichamelijk geweld om te voorkomen dat de eer van de familie wordt geschonden of om deze ‘misstap’ te herstellen. In veel bevolkingsgroepen met een groepscultuur is familie-eer erg belangrijk. Vooral de culturen rond de Middellandse Zee, het Midden-Oosten, Zuid- en Centraal-Azië hebben hiermee te maken. Maar ook in Nederland komt onder Roma, Hindoestaanse, orthodox-christelijke en Joodse gemeenschappen eergeweld voor.

Huwelijksdwang en achterlating
Huwelijksdwang is het dwingen van een meisje, vrouw, jongen of man tot het aangaan van een huwelijk. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door de ouders, familieleden of door andere mensen in de omgeving van het slachtoffer. Het komt voor dat ouders hun kind in hun land van herkomst uithuwelijken en daar achterlaten.

Slachtoffers van een gedwongen huwelijk zijn meestal jong en afhankelijk van hun partner of familie. Vaak hebben ze te maken met geweld of bedreiging. Zij doen meestal geen aangifte uit angst, schaamte of loyaliteit aan de familie.

Wat kunt u doen?
Meerdere signalen kunnen wijzen op eergerelateerd geweld. Het is soms lastig om te bepalen of er sprake is van eergerelateerd geweld. Bijvoorbeeld omdat de vorm van geweld lijkt op huiselijk geweld of kindermishandeling.

Elk geval is uniek. Heeft u een vermoeden dat er sprake is van eergerelateerd geweld,  huwelijksdwang of achterlating? Neem dan contact met ons op via 0800-2000.  Samen kijken we naar wat er speelt en wat er nodig is om het op te lossen.

Meer informatie;
Meer informatie over eergerelateerd geweld  vindt u op de website van de rijksoverheid of op de website van het Knooppunt Huwelijksdwang en achterlating (informatie voor professionals).

Snel weg van deze website