Wil je het nieuws van Veilig Thuis per mail ontvangen?
Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief

Protocollen in de aanpak ouderenmishandeling

02 Nov 2015

Tijdens een netwerkbijeenkomst op maandag 2 november, georganiseerd door GGD Haaglanden, zijn 2 protocollen in de aanpak van ouderenmishandeling gepresenteerd.

Het gaat hierbij om:

  • Het protocol Meldcode Huiselijk Geweld, Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en/of Verwaarlozing, Ambulance Haaglanden. Dit is een uitbreiding van het Protocol Kindermishandeling, waarin nu ook breed huiselijk geweld en specifiek ouderenmishandeling zijn opgenomen.
  • Uitvoeringsprotocol Aanpak Ouderenmishandeling Haaglanden en bijbehorende sociale kaart

Meldcode Regionale Ambulancevoorziening

Medewerkers van de ambulancedienst kunnen tijdens hun werk situaties aantreffen waarin vermoedens bestaan van huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling of extreme verwaarlozing. De ambulancedienst maakt bij signalen altijd melding. Het protocol voorziet in de wettelijke plicht een Meldcode Huiselijk Geweld te hebben en om het melden van één van deze situaties mogelijk te maken.

Uitvoeringsprotocol Aanpak Ouderenmishandeling

In dit uitvoeringsprotocol wordt ingegaan op de werkwijze in situaties waarin sprake kan zijn van ouderenmishandeling. Het is opgesteld om professionals en vrijwilligers, die met ouderen werken, een handreiking te geven in de aanpak van ouderenmishandeling. Het protocol zal de komende periode, in afstemming met de 9 gemeenten, nog aangevuld worden. In de bijbehorende sociale kaart staan de organisaties beschreven, die zich bezig houden met de aanpak van ouderenmishandeling.

Meldcode

Een miljoen mensen in Nederland worden jaarlijks slachtoffer van incidenteel huiselijk geweld. Tussen de 200.000 en 230.000 personen hebben zelfs te maken met ernstig of herhaald huiselijk geweld. Als professional kunt u te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarom is de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld. De meldcode is sinds 2013 verplicht voor bepaalde beroepskrachten. Meer informatie over de meldcode vindt u op de website www.meldcodehaagseregio.nl

 

Andere artikelen over dit onderwerp

Online campagne Trouwen tegen je wil


03 Jun 2015

Jaarlijks zijn honderden mensen in ons land het slachtoffer van een gedwongen huwelijk. Vooral jonge...Studiemiddag ouderenmishandeling en grensoverschrijdend gedrag 16 juni


03 Jun 2015

Op 16 juni organiseert GGD Haaglanden de jaarlijkse studiemiddag over de aanpak ouderenmishandeling ...Extra aandacht voor ouderenmishandeling via Social Media


03 Jun 2015

De diverse social media bieden mogelijkheden om zowel professionals als de doelgroep ouderen en de o...