Verbeterde Wet Meldcode

Sinds 1 januari 2019 is de verbeterde Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Deze helpt professional om nog zorgvuldiger te kunnen handelen. In 5 stappen werkt u toe naar het maken van een weloverwogen besluit om wel of geen melding bij Veilig Thuis te doen.  De stappen van de meldcode vindt u op de website van Augeo. Klik hier om deze direct te bekijken.

Nieuw: het afwegingskader

Naast het handelen volgens de stappen van de meldcode, is nu ook een afwegingskader aan de meldcode toegevoegd. Dit afwegingskader beschrijft wanneer een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is en hoe goede hulp eruit ziet.
Nieuw in dit afwegingskader is, dat vermoedens van acute of structurele onveiligheid altijd gemeld worden bij Veilig Thuis. Ook in situaties waar hulp al is ingezet, maar de onveilig blijft, moet u melden bij Veilig Thuis.
In een filmpje wordt de verbeterde meldcode uitgelegd. Deze vindt u op de website van Augeo. Klik hier om de film direct te bekijken.

Afwegingskader per beroepsgroep

Iedere beroepsgroep heeft een eigen ontwikkeld afwegingskader. Bekijk het afwegingskader van uw beroep:

Vragen en antwoorden

Veilig Thuis heeft vragen en antwoorden geformuleerd die betrekking hebben op de verbeterde wet meldcode. Deze leest u hier(PDF).
De vragen gaan over:

  • Informatie voor professionals die werken volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Meldingen op basis van eenmalige of kortdurende contacten
  • Meldingen op basis van langdurige of doorlopende contacten

Meer weten over de wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: www.augeo.nl
(Bron: Augeo Foundation)

Snel weg van deze website